Na svých cestách mívám v hledáčku fotoaparátu převážně historické, kulturní a přírodní zajímavosti.. 


V prostředí Moravy a Čech mi dávají smysl fotografie z aktivit a událostí, které podporují šetrný přístup, udržitelnou spotřebu a regionální soběstačnost.

Proto se rozhoduji nabídnout svůj čas pro neziskové organizace, spolky, jednotlivce, majitele obchůdků, farem, drobné řemeslníky a všechny ostatní, kteří svou produkcí podporují nezávislost na korporacích, regionální soběstačnost, šetrný přístup a spotřebu s ohledem na zachování přírodních zdrojů.

Radek Horák

Průvodce, příležitostný cestovatel a fotograf, ambasador štědré sociální sítě Hearth.net

Romantický dobrodruh, se zájmem učit se novým dovednostem, zároveň dělat věci po svém, s důrazem na jejich smysl a užitek. 

Původní profesí elektromechanik, později chovatel koní, průvodce agroturistiky, státní zaměstnanec, dřevorubec, podnikatel v maloobchodu.

Větší část svého profesního života působím v cestovním ruchu v roli průvodce, příležitostně jako překladatel, cestovatel a fotograf. 

V současné době pracuji sezónně, již několik let jako zástupce cestovní kanceláře v Chorvatsku. 

Zájmově studuji psychologii. Zajímám se o zdraví a životní styl, solidární ekonomiku, sociální práci a socioterapii.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Drž rytmus s čistou řekou Sázavou

Posázaví o.p.s., Týnec nad Sázavou

Festival "Drž rytmus s čistou řekou Sázavou" se konal 12.5. 2018 v Týnci nad Sázavou. Nesl se v duchu poděkování všem, kteří se podíleli na letošním 13. ročníku úklidu v okolí řeky Sázavy.

K prezentaci svých produktů byli pozváni drobní výrobci a řemeslníci. Nechyběly stánky s bylinkami, ručně vyráběnou kosmetikou, možností výroby vlastního pečiva, nebo darování a sdílení drobných věcí štědré sociální sítě Hearth. 

Patronkou festivalu byla Aneta Langerová, která přišla také všechny účastníky pozdravit. Akci pořádala společnost Posázaví o.p.s., ve spolupráci s Městským úřadem Týnec nad Sázavou a mediálním partnerem Radia HEY. Akce by se neobešla také bez přispění dalších sponzorů i práce mnoha dobrovolníků.


Semínková burza ve Zlíně

Semínkovna Zlín

V komunitních prostorách neformální skupiny Kompost Zlín se v sobotu 24.2.2018 uskutečnila již druhá semínková burza ve Zlíně. Její načasování bylo záměrně na dobu předjarního výsevu. 

U samopěstitelů vzbudila zájem a umožnila neobchodní výměnu různých semínek. Každý mohl nějaká vlastní semínka přinést. Začínající pěstitelé si mohli přiměřené množství semen zdarma odnést, aniž by jakákoliv semena museli vložit. Princip semínkovny spočívá v tom, že po vypěstování dalších semen se vrací část do semínkovny. 

Kromě semínek se hodně diskutovalo a vyměňovaly zkušenosti. Většina členů semínkovny se sdružuje ve skupině Semínkovna Zlín na facebooku. 

Událost byla organizována Semínkovnou Zlín za podpory neformální skupiny Kompost Zlín. 


Podzimní škola zdravých měst

Městský úřad Vsetín

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou realizační platformou programu Zdravých měst při Světové zdravotní organizaci (WHO). Vzájemná spolupráce umožňuje členům české asociace Národní sítě Zdravých měst sdílet zkušenosti a "dobrou praxi" v různých oblastech enviromentálního rozvoje.

Na podzim roku 2017 se konalo třídenní setkání zástupců městských samospráv v prostorách kulturního domu ve Vsetíně, a to v rámci pravidelné Podzimní školy Zdravých měst. Obsahem bylo zhodnocení dosavadní činnosti a výsledků v praxi. Dále byly představeny regionální projekty jednotlivých účastníků, samospráv a spolků. Cílem programu je zavádění takových postupů ve veřejné správě, které podporují udržitelný rozvoj regionů a zdraví v něm žijících obyvatel.

Aktivity Národní sítě Zdravých měst ČR jsou podporovány SFŽP a MŽP. Podzimní setkání bylo uskutečněno na pozvání a za podpory města Vsetín.


Naše práce má smysl, když dáme vědět ostatním, že změny jsou možné..